Дарение от Бургас :)

Пристигна колет с дарение за кръжока от Енчо Георгиев - заготовки с различни по видове кост
Групата във facebook:
http://www.facebook.com/groups/394628460621498
|МАЙСТОРЧЕТА| |МАЙСТОРИ| |СЪБИТИЯ| |КОНТАКТИ| |ДАРИТЕЛИ | ВИДЕО |