График

График и заетост в групите на школа "МайсторчЕта" ,  16-ти цикъл на обучение , по занаяти :***

 

Фина дърворезба,
металогравюра,
инкрустации, работа с
кожа
І-ва група
1.
заето
2.
заето
3.
заето
4.
заето
Фина дърворезба,
металогравюра,
инкрустации, работа с
кожа
ІІ-ра група
1.
заето
2.
заето
3.
заето
4.
заето

Фина дърворезба, металогравюра, инкрустации, работа с кожа
ІII-та група
1.
заето
2.
заето
3.
заето
4.
заето
Фина дърворезба, металогравюра, инкрустации, работа с кожа
ІV-та група
1.
заето
2.
заето
3.
заето
4.
заето


Преподавател - Евгени Димов
 тел : 088 7 34 70 70

Занятия:
І-ва група - през една седмица, четвъртък , 17.30 - 19.30 часа
ІІ-ра група - през една седмица, петък, 17.30 - 19.30 часа
ІII-та група - през една седмица, четвъртък , 17.30 - 19.30 часа
ІV-та група - през една седмица, събота, 11.00 - 13.00 часа***
 
МайсторчЕтата от "Сопотски Еснафъ"
Публична група · 410 членове
Присъединяване към групата
Официален сайт: http://maistorcheta.esnafsopot.com/ Това е групата на майсторчЕтата, които учат занаят при майсторите от "Сопотски Еснафъ" :)
 
Групата във facebook:
http://www.facebook.com/groups/394628460621498
|МАЙСТОРЧЕТА| |МАЙСТОРИ| |СЪБИТИЯ| |КОНТАКТИ| |ДАРИТЕЛИ | ВИДЕО |